Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto zásadách se dozvíte, kdy a jak na těchto internetových stránkách snadnytisk.cz budeme pracovat s vašimi osobními údaji a jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na e-mailu info@snadnytisk.cz nebo na telefonu +420 724 123 394.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení").

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je, Ivo Janíček, 3. května 1353, Vizovice 763 12 IČO: 732 946 24, ("Správce").

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednávka zboží a reklamace Údaje: Na základě vaší objednávky zpracováváme osobní údaje, které v objednávce uvedete. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete, včetně podobizny vaší nebo třetích osob, v případě, že je při objednání nahrajete. Důvod: Tyto osobní údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky, zaslání zboží, případně vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci smlouvy a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je též nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů. Doba: Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis či případný spor nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší. Newslettery: Pokud jste našimi zákazníky, můžeme vám na e-mailovou adresu posílat obchodní sdělení týkající se relevantní nabídky po dobu 3 let od nákupu, pokud dobu neprodloužíte. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Přijímání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu info@snadnytisk.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

Uživatelský účet

Údaje: Pokud si na tomto webu zřídíte uživatelský účet, budeme při registraci zpracovávat tyto osobní údaje: e-mail a heslo. V případě užívání uživatelského účtu a objednávky zboží pracovávat budeme i: jméno, příjmení, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo a heslo (v zašifrované podobě) a historii objednávek, abychom vám příští objednávku co nejvíce usnadnili. Důvod: Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky ve webovém rozhraní našeho obchodu. Doba: Uvedené údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@snadnytisk.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla. Upozorňujeme však, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.

Souhlas se zasíláním newsletterů

Údaje: Pokud budete mít zájem o zasílání novinek a přihlásíte se do odběru newsletteru, budeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje: e-mailovou adresu, případně jméno a příjmení. Důvod: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vám mohli newsletter zasílat, a to na základě vašeho souhlasu, který jste nám přihlášením udělili. Doba: Osobní údaje pro tyto účely budeme zpracovávat 3 roky od udělení souhlasu. Tuto dobu můžeme prodloužit, pokud o to projevíte před jejím vypršením zájem. Souhlas: S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na info@snadnytisk.cz nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newslettery zasílat.

Kontaktní formulář a komunikace na sociálních sítích

Údaje: Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a kontaktujete nás, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu či profilů na sociálních sítích Facebook, můžeme při tom zpracovávat vaše jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace. Důvod: Uvedené osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace. Důvodem je tak jednání o smlouvě či náš oprávněný zájem. Doba: Údaje zpracováváme nanejvýš 1 rok od vyřízení zprávy, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování, např. pokud spolu uzavřeme smlouvu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

V případě interakce s naším profilem na sociální síti Facebook (líbí se mi, sdílení apod.), s námi může provozovatel těchto sociálních sítích, společnost Meta Platforms, Inc., sdílet některé další údaje, a to zejména o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které nám pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s našimi profily. Na naší webové stránce také používáme analytický nástroj Meta (dříve Facebook) pixel včetně jeho dalších funkcí, který nám umožňuje porozumět akcím, které návštěvníci na našem webu provádějí, toto chování měřit a díky tomu nastavit reklamy na síti Facebook a Instagram tak, aby byly relevantní a dále měřit jejich účinnost. Tento nástroj zpracovává pomocí cookies některé údaje z našich webových stránek (například informace o vaší návštěvě či zda jste reagovali na naši reklamu). Společnost Meta Platforms Inc. může tato data spojit nebo propojit s vaším uživatelským účtem na těchto sociálních sítích. Nastavení reklam v rámci sociální sítě Facebook a Instagram můžete upravit v rámci svého uživatelského účtu, více informací se dozvíte na https://www.facebook.com/privacy/policy

COOKIES

Na této webové stránce používáme soubory cookies, a to za těmito účely:
• fungování webových stránek (funkční cookies)
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách (analytické cookies)
• přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení (marketingové cookies) Funkční cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Tento postup nám umožňuje náš oprávněný zájem a nepotřebujeme k němu Váš souhlas. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku a cookies si zakázat např. ve Vašem prohlížeči, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich webových stránek. Sběr analytických cookies za účelem měření návštěvnosti, vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Marketingové cookies pro optimalizování a cílení reklamy jsou také zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit opět prostřednictvím cookie lišty. Cookies je možné zakázat v internetovém prohlížeči, v takovém případě však nebude možné využít některých funkcionalit na těchto internetových stránkách. Délka zpracování jednotlivých cookies záleží na jejich typu. Zpracování nutných cookies se ukončuje vždy po ukončení relace, tedy zpravidla poté, co zavřete prohlížeč. Cookies, které se používají na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu platnosti souhlasu pro danou cookie nebo do odvolání tohoto souhlasu. Které cookies na tomto webu využíváme a po jak dlouhou dobu, se dozvíte v přehledu při rozbalení nabídky cookies a níže v tomto dokumentu. V nabídce cookies také můžete kdykoliv upravit své preference ohledně cookies. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli, zejména:
• společností Google Inc., a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na
https://policies.google.com/privacy?…, dále na https://policies.google.com/…gies/cookies?… a na https://support.google.com/…swer/6020956?….
• společností Meta Platforms Inc. v souladu s jejich pravidly používání cookies, dostupnými na
https://www.facebook.com/…ies/cookies/

Typ cookie         Jak se jmenuje?           K čemu slouží?                  Za jak dlouho se maže?            Kdo k ní má přístup?

Marketingová    Collect                           Google Analytics              Data se mažou po 540 dnech   Google Inc.

Marketingová    Collect                           Google Ads                       Data se mažou pro 540 dnech  Google Inc.

Marketingová    Collect                           Facebook                          Data se mažou pro 180 dnech   Meta Platforms Inc.

Funkční               user_log­ged_in            úspěšné přihlášení           Smazáno po 30 dnech               snadnytisk.cz

Funkční               user_id                          ID uživatele                       Smazáno po 30 dnech               snadnytisk.cz

Funkční               user_name                    uživatelské jméno           Smazáno po 30 dnech               snadnytisk.cz

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Podle Nařízení máte v souvislosti s ochranou osobních údajů právo:
• odvolat svůj souhlas,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce,
• právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování v případě, že ke zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu,
• obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.:
• poskytovatel webhostingu,
• poskytovatel marketingových služeb,
• poskytovatel mailingového softwaru,
• poskytovatel účetního software,
• poskytovatel služeb účetnictví,
• poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb,
• poskytovatelé platebních bran,
• a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme. Zpracovatelé, jejich názvy či názvy jimi poskytovaných služeb se mohou měnit, vždy ale pečlivě dbáme na jejich výběr
a zajištění ochrany vašich osobních údajů. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně a aktuálně nám tyto služby poskytuje, napište nám na e-mail
info@snadnytisk.cz

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

Jelikož využíváme některé zahraniční zpracovatele, může docházet k předávání osobních údajů mimo EU, a to konkrétně
v případě těchto zpracovatelů:
• Společnost Meta Platforms Inc.,
• Společnost Google Inc.,
Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené zpracovatelské smlouvy, které obsahují standardní smluvní doložky či odpovídající ujednání a záruky ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů ze strany těchto společností najdete v bodu u cookies, kde najdete odkazy na příslušné dokumenty.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 11. 9. 2023