Všeobecné obchodní podmínky


1.
Všeobecné obchodní podmínky se vztahuji na objednávky grafických a tiskových služeb
www.snadnytisk.cz, Ivo Janíček s místem podnikání 3. května 1353, Vizovice 763 12, IČ: 73294624
(zhotovitel).

2.
V době uzavření smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že zákazník všeobecné podmínky prodeje
zná a souhlasí s nimi.

3.
Smlouva o dílo (tiskové a grafické služby) vzniká v okamžiku jejího potvrzení zhotovitelem
a zaplacení zakázky zákazníkem.

4.
Objednávka bývá zpravidla pokud není uvedeno jinak přijata do 24 hodin a pro potvrzení objednávky
zasíláme email. Každou objednávku můžete do 24 hodin od odeslání fotek zrušit emailem nebo telefonicky,
uvádějte jméno, příjmení a popis objednaného zboží. Podklady k objednávce jsou závazné.
Faktura pro zaplacení je odesílána po obdržení fotek a odsouhlasení zaslaného náhledu.
Doklad o koupi zboží obdržíte vždy spolu s poslaným balíčkem.

5.
Určení bližší specifikace objednávky musí být jasné, zřetelné. V případě nestandartní objednávky
(po upozornění zhotovitele) může dojít k prodloužení dodací lhůty, která je zákazníkovi oznámena emailem.

6.
Není-li dohodnuto jinak je běžná doba dodání od zaplacení objednávky max. 10 pracovních dní.
Tato doba se ale hlavně v měsících listopad a prosinec může prodloužit. Zákazník bude na prodloužení doby
vždy emailem upozorněn. Případné prodloužení doby bude zveřejněno i na www stránkách.

7.
Platný ceník, poštovné i balné je uvedeno na www.snadnytisk.cz. Minimální hodnota zakázky je 100,- Kč bez poštovného a balného.
Při více objednávkách stejným zákazníkem je možné objednávky sloučit a poslat po zhotovení jedním balíčkem.

V případě využití akcí, se jednotlivé akce neslučují. Akce platí vždy na celou objednávku - jedno jméno - jednu adresu a je využitelná jen jednou (pokud není dříve dohodnuto jinak).

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu do 30 dnů od zaslání pokynů k platbě. V případě, že je kupující v prodlení
s platbou či doplatkem, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8. Ochrana osobních údajů
Při objednání zboží dáváte souhlas k tomu, aby až do jeho odvolání byly Vaše osobní údaje
zpracovávány v rámci objednávky. Veškeré údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů a nejsou poskytovány jiným firmám.

9. Reklamace a záruka
Případné reklamace vyřizujeme k Vaší spokojenosti dohodou a v souladu s platným právním řádem.
Kupující má povinnost zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné vady ihned hlásit na
uvedený email. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
běžným užitím, nesprávným použitím, nesprávným skladováním, dodáním špatných a nekvalitních podkladů
k tisku.
Při reklamaci vždy nejprve kontaktujte firmu, nejlépe přes email, zboží zašlete jako doporučený
balík na naši adresu, do zásilky uveďte důvod a přiložte doklad o koupi zboží. Zboží reklamujte
co nejdříve od zjištění vady. Pozdější reklamace nebudou uznány. Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30
dnů od jejího přijetí.

§ 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže
spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Na zboží upravené na míru se nevztahuje
možnost bezdůvodného odstoupení od smlouvy do 14ti dnů.

10. Zákaznický servis
S vašimi dotazy, náměty a připomínkami k našim službám se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové
adresy.