Všeobecné obchodní podmínky


1.
Všeobecné obchodní podmínky se vztahuji na objednávky grafických a tiskových služeb
www.snadnytisk.cz, Ivo Janíček s místem podnikání 3. května 1353, Vizovice 763 12, IČ: 73294624
(zhotovitel).

2.
V době uzavření smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že zákazník všeobecné podmínky prodeje
zná a souhlasí s nimi.

3.
Smlouva o dílo (tiskové a grafické služby) vzniká v okamžiku jejího potvrzení zhotovitelem
a zaplacení zakázky zákazníkem.

4.
Objednávka bývá zpravidla pokud není uvedeno jinak přijata do 24 hodin a pro potvrzení objednávky
zasíláme email. Každou objednávku můžete do 24 hodin od odeslání fotek zrušit emailem nebo telefonicky,
uvádějte jméno, příjmení a popis objednaného zboží. Podklady k objednávce jsou závazné.
Faktura pro zaplacení je odesílána po obdržení fotek a odsouhlasení zaslaného náhledu.
Doklad o koupi zboží obdržíte vždy spolu s poslaným balíčkem.

5.
Určení bližší specifikace objednávky musí být jasné, zřetelné. V případě nestandartní objednávky
(po upozornění zhotovitele) může dojít k prodloužení dodací lhůty, která je zákazníkovi oznámena emailem.

6.
Není-li dohodnuto jinak je běžná doba dodání od zaplacení objednávky max. 10 pracovních dní.
Tato doba se ale hlavně v měsících listopad a prosinec může prodloužit. Zákazník bude na prodloužení doby
vždy emailem upozorněn. Případné prodloužení doby bude zveřejněno i na www stránkách.

7.
Platný ceník, poštovné i balné je uvedeno na www.snadnytisk.cz. Minimální hodnota zakázky je 100,- Kč bez poštovného a balného.
Při více objednávkách stejným zákazníkem je možné objednávky sloučit a poslat po zhotovení jedním balíčkem.

V případě využití akcí, se jednotlivé akce neslučují. Akce platí vždy na celou objednávku - jedno jméno - jednu adresu a je využitelná jen jednou (pokud není dříve dohodnuto jinak).

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu do 30 dnů od zaslání pokynů k platbě. V případě, že je kupující v prodlení
s platbou či doplatkem, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8. Ochrana osobních údajů
Při objednání zboží dáváte souhlas k tomu, aby až do jeho odvolání byly Vaše osobní údaje
zpracovávány v rámci objednávky. Veškeré údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů a nejsou poskytovány jiným firmám.

9. Reklamace a záruka
Případné reklamace vyřizujeme k Vaší spokojenosti dohodou a v souladu s platným právním řádem.
Kupující má povinnost zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné vady ihned hlásit na
uvedený email. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
běžným užitím, nesprávným použitím, nesprávným skladováním, dodáním špatných a nekvalitních podkladů
k tisku.
Při reklamaci vždy nejprve kontaktujte firmu, nejlépe přes email, zboží zašlete jako doporučený
balík na naši adresu, do zásilky uveďte důvod a přiložte doklad o koupi zboží. Zboží reklamujte
co nejdříve od zjištění vady. Pozdější reklamace nebudou uznány. Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30
dnů od jejího přijetí.

§ 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže
spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Na zboží upravené na míru se nevztahuje
možnost bezdůvodného odstoupení od smlouvy do 14ti dnů.

10. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správcem se podle čl. 4 odst. 7) GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě snadnytisk.cz se správcem rozumí Ivo Janíček,
3. května 1353, Vizovice, 763 12 identifikační číslo: 732 946 24, (dále jen "Správce").

Podrobnosti o zpracování osobních údajů se dočtete na stránce věnované ochraně osobních údajů.

11. Zákaznický servis
S vašimi dotazy, náměty a připomínkami k našim službám se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailové
adresy.