Praktické informace

Návod k lepení samolepek na zeď

Aplikace samolepících dekorací je velmi jednoduchá a rychlá.
Samolepící dekorace můžete aplikovat na vše v interiéru - zeď, dlažbu, sklo, zkrátka na vše co Vás napadne.

  1. Samolepka není vhodná na vlhké povrchy, do blízkosti ohřívačů, ohně, radiátorů centrálního topení. Ujistěte se, že dané místo je dostatečně suché a povrchově pro samolepku vhodné. Samolepky nelepte na na malby se silikátovými příměsemi.
  2. Povrch zdi musí být po celé ploše čistý a zbavený prachu. Na odstranění prachu ze zdi použijte suchou tkaninu. Jestliže potřebujete vlhkou látku na odstranění nadměrné špíny a prachu, nechte pak zeď schnout dalších 24 hodin. Pokud chcete nerovný podklad zdi poupravit, použijte smirkový papír.
  3. Rozviňte fólii a nechte ji chvíli ležet na rovném podkladu, aby si materiál odpočinul a dosáhl pokojové teploty.
  4. Vyzkoušejte správné umístění samolepky. Doporučuji jednotlivé objekty vystřihnout nůžkami a vyzkoušet si jejich aplikaci či rozvržení "nanečisto". Samolepky jsou sice opakovatelně snímatelné, ale zabráníte jejich opotřebení.
  5. Sejměte motiv z podkladu a umístěte na požadovanou pozici. Snažte se aplikovat nejprve část samolepky, která má největší plochu a tu jako první připevněte na zeď. Pokud došlo k nesprávnému umístění samolepky, pomalým pohybem ji odlepte a aplikujte znovu.
  6. Po aplikaci odstraňte vzduchové bubliny. Doporučuji vzít si jemný hadřík a případná nakrčená místa vyhladit pohyby od středu směrem k okraji. Silnějším tlakem samolepku uhlaďte, aby dobře přilnula, zajména celou vnější hranu.


Pokud obdržíte samolepku na aplikační folii, tak použijte úplně stejný návod použití, jako je uvedený v předchozích bodech. Závěrem jen odejměte z již nalepené samolepky na zdi aplikační folii. Přenášecí folie umožňuje snadnější aplikaci u složitějších motivů.